แจ้งข่าวกิจกรรมงานบุญเดือนกรกฎาคม

Schedule of SMC activities on July 2017

IMG_2381

July 1: Puja Khao Phra, Meditation, and Buddhist Ceremony  (พิธีบุญวันบูชาข้าวพระ-วันเสาร์ต้นเดือนกรกฎาคม).

July 2: Buddhist Lent Candle Casting Ceremony (วันหล่อเทียนพรรษา).

July 2-16: Dhammadayada Ordination Program (เริ่มโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา).

July 7: Dhammacakappavattana Sutta Chanting Celebration and Candlelight for Peace (กิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อฉลองชัย และจุดประทีปเนื่องในวันอาสาฬหบูชา).

July 8: Asalha Puja Day (วันอาสาฬหบูชา).

July 9: Rain Retreat Day and Offer Vassa Candle to the Temple (วันเข้าพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบ).

July 16: End of Ordination Program (จบโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา).

IMG_2492IMG_2590IMG_2618IMG_2756

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมงานบุญประจำเดือนนี้ หรือเดือนต่อไป กรุณาโทร (206) – 979-2403, (206) – 658-3092, (206) – 658-3093, (206) – 529-7315

ขออนุโมทนาบุญ..สาธุ

 

June 10, 2017Permalink